Handsvett

handsvettAtt svettas från händer är viktigt för att få ett bra grepp. Därför är vi skapta med särskilt många svettkörtlar på handflator och fingrar. Människor som inte svettas från händer tappar saker och har svårt med finmotoriken. Lagom svett ger ett bra grepp. Att svettas för mycket från händerna leder däremot till dåligt grepp och patienter som lider av hyperhidros (handsvett) tappar föremål.

Hur är det att ha handsvett?

Att hälsa eller att ta i andra människor med svettig hand känns pinsamt och olustigt. Ibland kyler svetten också ned handen som då blir kall. Den överdrivna handsvetten finns också på vintern vilket ytterligare kyler ned handen. Att blöta ned papper, datormusen eller sätta fläckar på bordsskivan är också exempel på situationer som är pinsamt och olustigt. Patienter med handsvett har en försämrad livskvalitet.

Hur behandlar vi handsvett?

De flesta patienter som får mikroinjektioner med botulinumtoxin i handflata och på fingrar blir nöjda. Injektionerna ges med tunn nål efter att handen har bedövats med tandläkarbedövning.

Vilken är effekten?

Nio av tio blir nöjda under 3-12 månader. Effekten kommer 2-3 dagar efter injektionsbehandlingen.

Vilka är biverkningarna?

Eventuella biverkningar av botulinumtoxin är övergående. Svaghet i ”pincettgreppet” kan märkas av, vilket kan medföra att den behandlade kan få svårt att öppna ett hårt sittande lock på en burk. Blåmärken, torrhet liksom ökad svett på andra ställen kan förekomma.