Svettmottagningens logga

Hållbarhetspolicy

Svettmottagningen är hållbarhet ett begrepp som styr både vad vi kan erbjuda våra patienter och hur vi själva arbetar.

Vi ska erbjuda en säker vård av högsta kvalitet och vi ska göra vårt yttersta för att våra patienter ska känna sig nöjda med helhetsupplevelsen hos oss.

Vi ska genom våra val och handlingar i det dagliga arbetet bidra till ett hållbart samhälle, en god miljö och en bättre hälsa med ökad livskvalitet för våra patienter.

Detta innebär att:

  • Vi arbetar för att hålla korta väntetider och att det ska vara lätt att komma i kontakt med oss.
  • Vi följer nöjdhetsindex kontinuerligt och vidtar förändringsåtgärder om behov uppstår.
  • Vi omhändertar patientklagomål med hög prioritet och använder framförda synpunkter från patienter i klinikens förbättringsarbete.
  • Vi arbetar riskförebyggande genom att identifiera och analysera risker i verksamheten.
  • Vi handlägger avvikelser utan onödigt dröjsmål och kommunicerar utredningsresultat med personalen.
  • Vi arbetar för att skydda miljön och att förebygga föroreningar genom att minska miljöpåverkan och resursförbrukning från vår verksamhet.
  • Vi vid inköp och val av leverantörer beaktar negativa följder för både hälsa och miljö.
  • Vi strävar efter att ständigt förbättra vårt patientsäkerhets- och miljöarbete och att öka kunskapen kring hållbarhetsfrågor.
  • Vi uppfyller aktuella lagar, förordningar och krav som ställs på vår verksamhet.
  • Stockholm den 15 april 2020