Svettmottagningens logga

Minst biverkningar

Botulinumtoxin är ett förhållandevis ”snällt” läkemedel om det används i rätta händer. Under mina 25 år har jag aldrig sett en bestående eller allvarlig biverkan. Botulinumtoxin är ett protein som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Efter att ha injicerats i huden och verkat, bryts toxinet ner i aminosyror. Efter 3 dagar är botulinumtoxin borta ur kroppen. Begränsande lokala biverkningar är muskelsvaghet, d v s medicinen diffunderar ner från huden med svettkörtlar till underliggande muskler.1

  • När vi studerade biverkningarna efter behandling av handsvett, såg vi att en stor andel patienter upplevde ett försvagat pincettgrepp och vid objektiva neurofysiologiska metoder, kunde vi påvisa att majoriteten av de behandlade hade en nedsatt muskelfunktion, om än subkliniskt, berättar Carl Swartling.
  • Behandling av hyperhidros från pannan och ansiktet kan ge stora problem under veckor/månader om vanligt Botox (botulinumtoxin typ A) används. Ögonbryn som hänger eller svårt att röra läpparna är oftast oacceptabla biverkningar. Med botulinumtoxin typ B har vi nästan eliminerat dessa biverkningar, påpekar Carl Swartling.

Figur 7. Med nervstimulering aktiveras musklerna vid tumbasen före och 3 veckor efter injektion av Botox (botulinumtoxin typ A) mot handsvett. Notera muskel-amplituden före (röd) som sjunker p g a försvagning av muskulaturen i tumbasen av ned-diffunderande Botox, vid ny mätning 3 veckor efteråt (blå). (Swartling et al. Eur J Neurol 2001; 8: 451-456.) Med botulinumtoxin typ B, har denna markanta muskelförsvagning minskat avsevärt, och biverkningar är ovanliga och lindriga nuförtiden.2 Rosell et al. Acta Derm Venereol. 2013 May 2;93(3): 335-9. Föreläsningsbild från föreläsning i Hanover) (Eyebrow ptosis = nedhängande ögonbryn).

Botulinumtoxin kan ge övergående kompensatorisk svettning hos 5-10 %, t ex att man svettas mer från fötterna när händerna behandlas. Konstigt nog är det omvända lika vanligt, att 5-10 % svettas mindre från fötterna när händerna behandlas. Torrhet i mun och ögon är mindre vanlig biverkan.

Källhänvisning

  1. Swartling C, Farnstrand C, Abt G, Stalberg E, Naver H. Side effects of intradermal injections of botulinum A toxin in the treatment of palmar hyperhidrosis; a neurophysiological study. Eur J Neurol 2001; 8: 451-456.
  2. Rosell K, Hymnelius K, Swartling C. Botulinum toxin type A and B improve quality of life in patients with axillary and palmar hyperhidrosis. Acta Derm Venereol. 2013 May 2;93(3): 335-9.