Svettmottagningens logga

Swartlingmetoden

Världens främsta behandlingssätt
för hyperhidros

Svettmottagningen använder Swartling-metoden som är världsunik och bygger på två medicinska avhandlingar, ett 30-tal vetenskapliga publikationer och 25 års klinisk verksamhet.

Bakgrund – Swartling-metoden

Akademi

Svettmottagningarna bedriver forskning och utbildning sedan starten 2009, och innan dess via Universitetssjukhuset i Uppsala. Klinisk forskning kombineras med grundforskning och medicinutveckling. Det senare i samarbete med Professor Niklas Dahl, klinisk genetik, Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet. Carl Swartling undervisar på läkarutbildningen i Uppsala, samt via uppdrag från Socialstyrelsen, av blivande specialister i allmänmedicin. Carl Swartling har frekvent undervisat internationellt som auktoritet inom behandling av hyperhidros med botulinumtoxin.
Varje år undervisar Docent Swartling om Swartling-metoden, där professionen har möjlighet ta del av konceptet och hans kunskaper.