Svettmottagningens logga

Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicy

På vår klinik är kvalitet ett begrepp som styr både vad vi kan erbjuda våra patienter och hur vi själva arbetar. Kvalitetsarbetet ligger som grund till att vi ska få fortsatt förtroende från våra patienter. Vi gör alltid vårt yttersta för att tillfredsställa relevanta önskemål från patienter. Målet är att våra patienter skall känna sig nöjda med helhetsupplevelsen hos oss. Vi ska erbjuda en säker vård av högsta kvalitet. Målet är att våra patienter skall få ökad livskvalitet och bättre hälsa efter besök hos oss.

Detta innebär att:

 • vi har tydligt fokus på patienten, genom såväl våra medicinska kunskaper som vårt bemötande
 • vi skall vara ledande inom området hyperhidros (=överdriven svettning)
 • all vård skall präglas av förståelse och respekt för individens behov
 • det skall vara lätt att komma i kontakt med oss
 • vi arbetar aktivt med ständig förbättring, kvalitet- och patientsäkerhet genom att samtliga medarbetare är delaktiga och engagerade i utvecklingsarbetet
 • vi bedriver forskning för att utveckla och förbättra vården för patienterna
 • vi uppfyller aktuella lagar, förordningar och krav som ställs på vår verksamhet
 • Miljöpolicy

  Våra medarbetare ska vara medvetna om hur var och en påverkar miljön och bidrar genom sina val och handlingar i sitt dagliga arbete till ett hållbart samhälle, en god miljö och en bättre hälsa med ökad livskvalitet.

  Detta innebär att:

 • vi uppfyller aktuella lagar, förordningar och andra krav som ställs på vår verksamhet
 • vi vid inköp i största möjliga utsträckning väljer material, läkemedel och kemiska produkter som medverkar till att minska negativa följder för både hälsa och miljö
 • vi arbetar för att minska miljöpåverkan och resursförbrukning från vår verksamhet
 • vi strävar efter att ständigt förbättra vårt miljöarbete och öka kunskapen kring miljöfrågor
 • vi beaktar miljöaspekter vid val av leverantörer
 • Stockholm den 30 augusti 2016