Svettmottagningens logga

Livskvalitet

Flera oberoende studier visar att hyperhidros har en starkt negativ påverkan på livskvaliteten. Livskvalitet mätt med Dermatology Life Quality Index (DLQI) visar att patienter med hyperhidros generellt har en låg livskvalitet, likvärdig med svår acne som kräver Roaccutan®, eller patienter med psoriasis som kräver biologiska läkemedel.

Många i professionen har otillräcklig kunskap om hyperhidros och ett stort antal patienter vittnar om att de inte har blivit tagna på allvar när de sökt hjälp. Det finns också många idéer i professionen om vilken typ av hyperhidros som är mest besvärande för patienten. Många anser att handsvett är det mest besvärande. Det har dock visat sig att t ex armsvett och handsvett har samma negativa påverkan på livskvaliteten. Det finns sannolikt ingen skillnad avseende påverkan på livskvaliteten när det gäller stället man svettas ifrån.