Svettmottagningens logga

Barn kan behandlas

Ja, barn kan behandlas. Hyperhidros är en barndiagnos som bara behandlas i vuxen ålder av regionerna, även om undantag finns. En idé att botulinumtoxin skulle vara farligt vid behandling av barn kan vara en orsak till regionernas ovilja att hjälpa barn med hyperhidros. En annan kan vara okunskap bland hudläkarna att ge adekvat bedövning.

 • Ett barn kan vara rädd för ett stick vid vaccinering eller provtagning. Vid behandling av hyperhidros krävs ofta 100 stick, ibland många fler, berättar Carl Swartling. Det krävs stor erfarenhet för att behandla barn, men att säga att ”barn inte ska ha någon behandling för att det är farligt”, är inte sanningsenligt. Tvärtom är botulinumtoxin en betydligt ”snällare” behandling än de tabletter (Ditropan) som regionen istället rekommenderar, förklarar Carl Swartling.

Dr Swartling publicerade en studie där 366 barn fick beskriva sina besvär med egna ord och samtidigt fylla i de validerade instrumenten Dermatology Life Quality Index (DLQI) och Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS).1

 • Vi delade in alla fraser som återkom i 3 domäner: fysiska, psykosociala och konsekvenser (funktion). Barnen mådde mycket dåligt, poängen på DLQI och HDSS indikerade en allvarlig påverkad livskvalité. Bakom resultaten dolde sig dåligt självförtroende, skamkänslor och utanförskap, berättar Carl Swartling.

Många med hyperhidros från armhålor räckte inte upp handen, barn med uttalad handsvett lämnade in blöta papper i förtid vid prov och många skolkade när det var dans på gymnastiken.

 • Det var barn som ansåg att de blev feltolkade och underpresterade i skolan, vilket är allvarligt, menar Carl Swartling.

Av de 193 barn som fick upprepade behandlingar på Svettmottagningen var 91 % helt torra efter en behandling. Inga allvarliga eller bestående biverkningar. Patientföreningen valde att anmäla regionerna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) för åldersdiskriminering. Varför ska barn inte få hjälp? Det är ju en barndiagnos!

Vanlig fråga från läkare

"När behandlar du barn med hyperhidros?"

Mitt svar

"Jag behandlar alla människor med hyperhidros, oavsett ålder, kön eller etnicitet om livskvaliteten är påverkad."

Alla de 366 barn som besökte Svettmottagningen under 2 år på Sophiahemmet, fick själva skriva om hur de påverkades av hyperhidros. Återkommande fraser kunde delas in i 3 domäner och 10 undergrupper. Domänerna var fysiska symtom, psykosociala symtom och konsekvenser. Resultaten publicerades och fick stor spridning (Acta Derm Venereol. 2018;12;98(1):103-107). Nedan ses de 10 undergrupperna som exemplifieras.

 1. Hygiene Smelly, glossy, disgusting, dripping
 2. Social contact Discomfort when meeting new people, avoiding important situations in life, tough to go to school
 3. Self-esteem Uncomfortable, ashamed, panicking
 4. Impact on clothing Extra shirt, stains, frequent change of clothes, certain colours used, ruined shoes
 5. Physical contact Hold hands, play with friends, hugging, sexual relations
 6. Physical activity Less physical effort
 7. Pattern of movement Raise of hands, walks with the arms straight along the sides, does not sit on plastic chairs
 8. Practical impact Affects school work, smudged grip, frequent showering, stains on surfaces/paper
 9. Misinterpretation Affects school grades, seems stressed, seems insecure, seems rude
 10. Somatic impact Cold hands/feet, eczema, fungus infection, worsened skin disease

Figur 5. Av de 366 barn som ingick i ”barnstudien” noterades de områden på kroppen som barnen besvärades ifrån. Innan puberteten dominerar uttalad svettning från händer och fötter, men med ökad mängd könshormon i puberteten tillkommer ff a armhålor. Många barn lider också från andra kroppsområden som ansikte/huvud, ljumskar/rumpa och bålen. Eftersom majoriteten av barn lider av hyperhidros från flera kroppsområden, blir den kumulativa procentsatsen högre än 100 % för varje åldersindelning (< 12 år, 12-15 år, 16-17 år).

Källhänvisning

 1. Eriksson Mirkovic S, Rystedt A, Balling M, Swartling C. Hyperhidrosis substantially reduces quality of life in children: a retrospective study describing symptoms, consequences and treatment with botulinum toxin. Acta Derm Venereol. 2018;12;98(1):103-107.