Svettmottagningens logga

Helkroppssvett

Att svettas över stora delar av kroppen kallas generell hyperhidros. Många av patienterna tycker att det är något fel på ”termostaten” och att de svettas vid minsta ansträngning eller vid värme. Kanske har patienterna rätt i att deras termostat som sitter i hypothalamus i hjärnan är extremt känslig för inkommande signaler och att utgående impulser är rikliga och signalerar att kroppen ska avge värme med hjälp av svettning.

Hur är det att ha generell svett?

Även om man svettas från stora delar av kroppen så finns det områden som stör mest.
Det kan vara svetten som syns som vid t ex ansiktssvett, eller svett som gör att man fryser som vid t ex ryggsvett, eller svett från ljumskar och underliv som blöter genom kläder och sätter fläckar på stolar. Eftersom ansträngning utlöser generell svett så måste man planera noga; att åka till arbetet tidigare för att inte stressa, att duscha kallt för att inte eftersvettas eller att ta med extra kläder för ombyte på jobbet. Patienter som lider av generell hyperhidros har försämrad livskvalitet.

Hur behandlar vi generell svett?

Tidigare har det varit mycket svårt eller omöjligt att behandla patienter med generell hyperhidros (svett). Även nu är det en stor utmaning att behandla generell svett men vi har hittat en kombination av botulinumtoxin och tablettbehandling som kan vara verksam. Läs historien om Leif som blev av med sin Hyperhidros här. Det är viktigt att patienten kan prioritera de områden på kroppen där svetten stör mest. Vi behandlar med botulinumtoxin på de områden på kroppen som patienten lider mest utav och om effekten visar sig vara ofullständig ges tillägg med tabletter.

Effekten av botulinumtoxin kommer efter 2-3 dagar och vid tillägg med tabletter kommer ytterligare effekt efter 1-2 dagar. Många kan förbättras. Effekten varar ca 3 månader.

Vilka är biverkningarna?

Eventuella biverkningar är övergående. Torrhet i ögonen liksom muntorrhet kan förekomma.