Svettmottagningens logga

Ansiktssvett & huvudsvett

Det finns rikligt med svettkörtlar i ansiktet. Bara händer och fötter har lika hög täthet. Svettkörtlarna i ansiktet kan förutom av stress och värme också stimuleras av smakreflexer. Alla känner nog till att de kan börja svettas av stark mat!

Hur är det att ha ansiktssvett och huvudsvett?

Att lida av uttalad svettning från ansiktet kan kännas mycket besvärande dels för att det syns, dels för att det ger rent fysiska problem som att droppa svett på papper eller instrument, få salt svett i ögonen eller att förfrysa sig då man svettas även när det är minusgrader ute. Att vara svettig i ansiktet kan ibland uppfattas som ett tecken på osäkerhet och nervositet. Många som lider av ansiktssvett och huvudsvett vill inte stå i centrum som att hålla tal, genomföra presentationer osv.

Hur behandlar vi ansiktssvett och huvudsvett?

Vi behandlar med mikroinjektioner med botulinumtoxin. Själva injektionerna tar c a 15 minuter. I ansiktet har vi ett speciellt botulinumtoxin som har minimal effekt på ansiktsmuskulaturen. För att minimera smärtan av nålsticken, används en mycket tunn nål. Dessutom erbjuds våra patienter bedövningskräm och ett snabbverkande morfin i samband med behandlingen. Även om morfinet försvinner inom en kvart ur kroppen är det onödigt att ta bilen vid smärtlindring med morfin.

Efter 2-3 dagar blir en majoritet av patienterna torra. Livskvaliteten förbättras avsevärt. Man kan förvänta sig c a 3 månaders effekt av behandlingen som sedan kan upprepas.

Vilka är biverkningarna?

När pannan behandlas kan patienterna få en övergående (1-2 veckor) effekt med mindre rynkor och svårigheter att lyfta ögonbrynen. Våra patienter som får denna biverkan tycker att detta är acceptabelt med tanke på att de blir torra. Andra mindre vanliga biverkningar kan vara torra ögon, muntorrhet eller blåmärken.