Svettmottagningens logga

Behandling

Förstahandsvalet vid behandling av fokal hyperhidros är aluminiumklorid som Absolut Torr, Bats eller Stop 24. Det är främst armhålor, händer och fötter som behandlas med aluminiumklorid. Försök kan göras på andra kroppslokaler men med ökad risk för biverkningar i form av sveda och eksem.

Andrahandsvalet vid behandling av fokal hyperhidros är botulinumtoxin, oavsett om det är en eller fler kroppslokaler som ska behandlas. MiraDry kan användas som andrahandsval vid behandling av hyperhidros från armhålor. Jontofores kan övervägas vid handsvett och fotsvett.

Tredjehandsvalet är tablettbehandling (antikolinergika) och även calciumblockerare (felodipin) kan prövas.

Fjärdehandsvalet är sympatektomi och är indicerat vid handsvett.

Att behandla hyperhidros med psykoterapi är både kostsamt och svårt att lyckas med. Visst finns enstaka studier som visar att t ex bio-feedback kan ha effekt men evidensgraden är låg. Många patienter har upplevt det kränkande att remitterats till psykiater för ett tillstånd som är somatiskt och som ofta kan behandlas framgångsrikt med bl a botulinumtoxin. Däremot kan KBT vara ett alternativ för de patienter där inte övrig medicinsk behandling fungerar.