Svettmottagningens logga

Alla kroppsdelar kan behandlas

När vår andra avhandling av Alma Rystedt presenterades kunde vi visa alla kommersiella toxiners effekt vid behandling av hyperhidros. Dos-responsstudier gjordes efter sedvanlig etikansökan med en ny metod där vi använde människors ryggar som underlag för att se hur olika toxiner verkade på svettkörtlarna. (Figur 1)

Figur 1. Vår första publikation (Rystedt et al. Acta Derm Venereol. 2008, 88(3): 229-33) som påvisade botulinumtoxin typ B:s extraordinära svettreducerande funktion. Ett läkemedel (Neurobloc®) som var i det närmaste värdelöst vid behandling av muskelspasmsjukdomar hade nu visat sig kunna hjälpa miljontals människor som tidigare inte kunde få hjälp med botulinumtoxin typ A. I en senare dubbel-blind randomiserad studie kunde resultaten bekräftas (Rystedt et al. Acta Derm Venereol. 2013; 93: 674-678). På den vänstra bilden ses jod-stärkelse avtryck på en av försökspersonerna som fått olika doser av botulinumtoxin injicerat på ryggen. De vita ringarna representerar torra fläckar. I den högra bilden har vi sammanställt alla deltagarnas värden efter att ha mätt ytorna digitalt. Notera att det annars så ”svaga” Neurobloc®(= botulinumtoxin typ B) vid behandling av muskelsjukdomar, hade en mycket bra anti-svett effekt. D = Dysport®, B = Botox®, N = Neurobloc®

Jag minns som igår när vi såg de första resultaten, berättar Carl Swartling. Ett av läkemedlen som ansågs som det sämsta på marknaden vid behandling av muskelspasmsjukdomar, visade stora torra ringar på försökspersonernas ryggar. Vi insåg att vi hade funnit något bättre än Botox® och att vi nu kunde hjälpa alla med hyperhidros, inte bara de som svettades från armhålor och händer. Botulinumtoxin typ B (Neurobloc®) hade tidigare bara använts när Botox® eller andra märken av typen botulinumtoxin typ A (Dysport® och Xeomin®) inte fungerade p g a resistens (antikroppsutveckling). Försäljningen av Neurobloc® var minimal i Europa tills vi kunde påvisa dess fantastiska effekt på uttalad svettning och 10 år efter upptäckten stod Svettmottagningen i Stockholm och systerklinikerna i Köpenhamn och Oslo för 50 % av allt användande i Europa!

Det bästa med botulinumtoxin typ B är dess diskrepans i effekt på nervändslut till muskler respektive till svettkörtlar. Jämför vi botulinumtoxin typ B (Neurobloc®) med botulinumtoxin typ A (Botox®, Dysport®, Xeomin®) är de lika bra vid behandling av hyperhidros, men vid behandling av muskelspasmsjukdomar som CP, spasticitet eller rynkor för all del, måste man ge 50-100 ggr så stor dos Neurobloc® för att få samma effekt som av Botox®. Med den kunskap vi nu har tillskansat oss, kan vi behandla hela ansikten hos äldre kvinnor utan hängande ögonlock, eller händer hos pianister utan muskelsvaghet, och stora ytor som huvud, rygg, bröst och ljumskar/rumpa utan fara för generell muskelsvaghet, förklarar Carl Swartling.
Som inbjuden föreläsare på stormötet European Academy Dermatology Venereology (EADV) i Madrid 2019 presenterade Docent Swartling fördelarna med botulinumtoxin typ B. (figur 2)

Neurobloc® – new indications

Figur 2. Carl Swartling presenterar sina och kollegornas resultat på internationellt dermatologiskt möte i Madrid (EADV 2019). Helt nya möjligheter öppnas och sammanfattas kort i 5 punkter. Kunskapen är ny i världen men Swartling-modellen har kommit skandinaviska patienter till godo sedan 10-tals år. Swartling-metoden innebär att alla kan behandlas och att över 90 % blir nöjda med få och övergående biverkningar.

Med vår forskning om botulinumtoxin typ B, är vi ensamma i världen att kunna behandla stora kroppsområden utan allvarliga biverkningar. Vi har också kunnat genomföra dessa behandlingar eftersom vi också utvecklat och skräddarsytt anestesin. Om du behandlar händer – fötter – armhålor blir det fler än 1000 injektioner, därför är anestesin en grundbult för att kunna genomföra våra injektioner i klinisk praxis, berättar Carl Swartling.

Under 2013 gjorde vi ett stickprov om 2 månader på vår systerklinik i Köpenhamn där 504 patienter hade erhållit botulinumtoxin typ A och typ B. Uppföljningsdata kunde vi få fram hos 392 patienter som visade en nöjdhet hos över 90 % oavsett om patienten fick behandling av ett eller flera områden. (figur 3 och 4)

Resultaten som inte är publicerade men presenterats som poster, kom inte som någon överraskning utan bekräftade våra tidigare publicerade artiklar med färre deltagare, konstaterar Carl Swartling.
Vi har publicerat en studie (Acta Derm Venereol. 2018;12;98(1):103-107) som visade att 91 % av alla barn (n=193) blev nöjda efter behandling, många av dessa behandlades multifokalt. Under en 2-årsperiod behandlades 803 kroppsområden på barn som hade ett stort lidande av hyperhidros. Många behandlades på flera kroppsområden samtidigt, tack vare botulinumtoxin typ B. Inga allvarliga eller bestående biverkningar noterades.

Figur 3 och 4. Under två månader 2013 kontrollerades effekten av botulinumtoxin typ A och typ B hos 392 av 505 patienter som besökte vår systerklinik i Köpenhamn. Av de som behandlade ett område på kroppen var 94 % nöjda i minst 3 månader (figur 3), och av de som behandlade två eller fler områden var också 94 % nöjda i minst 3 månader (figur 4). GA = general assessment.

De fem vanligaste kombinationerna vi behandlade i Köpenhamn var 1) händer-fötter-armhålor (11 %), 2) händer-fötter (10 %), 3) händer-fötter-armhålor-ljumskar/rumpa (7 %), 4) händer-armhålor (4 %), och 5) ansikte/huvud – rygg – bröst – armhålor (3 %). De vanligaste solitära områden vi behandlade var 1) armhålor, 2) händer och 3) ansikte/huvud.

Under observationsperioden på 2 månader behandlades 949 kroppsområden med botulinumtoxin typ A och typ B, och 74 biverkningar (8 %) noterades. Ingen av biverkningarna var bestående eller allvarlig. De vanligaste var svaghet i pincettgreppet (n=25), kompensatorisk svettning (n=18), stelhet i pannan (n=8) och muntorrhet (n=5).

Källhänvisning

  1. Rystedt A, Swartling C, Naver H. Anhidrotic effect of intradermal injections of botulinum toxin: a comparision of different products and concentrations. Acta Derm Venereol 2008; 88(3): 229-33.
  2. Rystedt A, Karlqvist M, Bertilsson M, Naver H, Swartling C. Effect of botulinum toxin concentration on reduction in sweating: a randomized, double-blind study. Acta Derm Venereol. 2013; 93: 674-678.
  3. Eriksson Mirkovic S, Rystedt A, Balling M, Swartling C. Hyperhidrosis substantially reduces quality of life in children: a retrospective study describing symptoms, consequences and treatment with botulinum toxin. Acta Derm Venereol. 2018;12;98(1):103-107.