Svettmottagningens logga

Anpassad bedövning

Nästan alltid 100 stick, ofta 200-400 stick, inte sällan över 1000 stick vid behandling av hyperhidros med botulinumtoxin. Tänk att vara spruträdd, barn eller bara en vanlig vuxen med normal smärttröskel! Swartling-metoden innebär att alla ska våga komma för behandling och framförallt våga komma tillbaka.

  • Tillsammans med narkosläkare har vi utvecklat en palett med metoder att bedöva alla patienter utefter deras individuella behov. Smärttröskeln är individuell, barn är oerfarna, och olika rädslor för nålar, blod eller för att tappa kontroll måste beaktas innan bedövning väljs i samråd med patienten, berättar Carl Swartling.

Händer och fötter kan bedövas helt med ledningsanestesi (tandläkarbedövning) eller med intravenös regional anestesi (manschettbedövning)1, men också ett kort morfinrus då alla stick känns men upplevs som hanterbara av en majoritet (Bosdotter Enroth et al. J Am Acad Dermatol. 2010 Sep;63(3): 466-74) Om det krävs stora doser morfin vid behandling av stora kroppsytor som huvud/bröst/rygg, kan illamående uppstå vilket är minst lika obehagligt som smärta. Detta illamående kan uppstå hos en andel patienter trots att vi ger motmedel (ondansetron + kortison), men nu har vi nästan helt kunnat eliminera detta med hjälp av små doser av Propofol eller Midazolam vid morfinbehandling. För ett fåtal patienter behövs narkos med narkosläkare på plats. Bedövningskräm (EMLA) är ofta tillräckligt för att bedöva armhålor om det önskas.

  • Inte sällan använder vi flera olika bedövningsmetoder i kombination för att upplevelsen av behandlingen ska bli bra. Många kliniker säger att ”hos oss använder vi bedövningsmetod A”, men det hjälper ju bara de patienter som gillar bedövningsmetod A. Vår idé är att skräddarsy bedövningen efter patientens behov, att alla ska vara nöjda. På våra mottagningar finns stor erfarenhet inom anestesi, menar Carl Swartling.

Källhänvisning

  1. Bosdotter Enroth S, Rystedt A, Covaciu L, Hymnelius K, Rystedt E, Nyberg R, Naver H, Swartling C. Bilateral forearm intravenous regional anaesthesia with prilocaine for botulinum toxin treatment of palmar hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol. 2010 Sep;63(3): 466-74.