Svettmottagningens logga

Remittera till Svettmottagningen

Vi tar emot patienter från alla landsting och remiss är inte nödvändig.

Remissen skickas till:

Svettmottagningen Hidroskliniken
Storängsvägen 10
115 42 Stockholm

Vid behandlingsbesök tillämpas följande taxa.