Svettmottagningens logga

Hyperhidros och psykisk ohälsa

Det har länge stått klart att patienter med hyperhidros har en starkt nedsatt livskvalité p.g.a sitt handikapp1-2. Den negativa påverkan på livskvaliteten är i paritet med de svåraste sjuka i psoriasis som använder biologiska läkemedel2. När det gäller försämrad funktion i vardagen är hyperhidros den mest påverkade patientgruppen i en jämförelse med acne, eksem och psoriasis3.

Vid närmare analys av fria kommentarer av 1000-tals patienter som passerat Svettmottagningen och mer formaliserat i den s.k. barnstudien4, kan symtomen indelas i fysiska, psykiska och konsekvensrelaterade. Som vi kan se i figuren nedan, berättar patienter spontant om det som känns minst pinsamt att ta upp, såsom fysiska symtom: "blöter ned papper", "fryser om fötter", "sätter fläckar på kläder" o.s.v. Vid mer tid och direkta frågor i samtalet mellan läkare och patient framkommer "dåligt självförtroende", "känner sig ofräsch och t.o.m äcklig", vilket i sin tur obehandlat kan få långtgående konsekvenser som att "tacka nej till jobbsituationer, relationer och till den sociala arenan".

Det vanligaste är att patienter med hyperhidros inte söker vård5, men när de väl gör det, berättar många i slutet av en konsultation om sina fysiska besvär. Om läkaren inte förstår att hyperhidros ingår i "deseases of shame", glömmer hen att ställa riktade frågor om hur det känns, och vad det konkret innebär i vardagen.

Hyperhidros, skammens sjukdom

Det kan vara svårt och pinsamt att erkänna sina problem för andra men också för sig själv. De flesta med hyperhidros söker inte vård5. En del patienter talar om "att komma ut" med sitt problem. Skamkänslor hos hyperhidrotiker medför en "svag patientgrupp", som tillhör "diseases of shame", och som en följd av detta har svårt att hävda sig i konkurrensen med andra sjukdomar i sjukvården. Kanske är det därför hyperhidros diskrimineras och behandlas fel av svensk sjukvård?

Fler studier har senaste åren visat på samsjuklighet mellan hyperhidros och psykisk ohälsa6. Sjukdomar såsom ångest7-8,11,14, social fobi10,13 och depression7,9,11-12 har visat sig vanligare hos patienter med hyperhidros. I en större studie från Kanada och Kina undersöktes patienter som sökte hudklinikerna avseende psykisk ohälsa med validerade instrument. Av de som sökte för hudsjukdom generellt led 7.5 % av ångest och 9.7 % av depression vilket kunde kan ställas i förhållande till patienter med hyperhidros där 21.3 % led av ångest och 27.2 % av depression. Vidare har behandling av hyperhidros kunnat visa att psykisk ohälsa förbättras. I en studie av Li et al, kunde förbrukningen av psykofarmaka minska med 50 % efter behandling av hyperhidros att jämföra med 10 % minskning i kontrollgruppen11. Även social fobi har kunnat reverseras med hjälp av behandling av hyperhidros13.

Psykisk ohälsa är vanligaste orsaken till sjukskrivning

Statistik från Försäkringskassan visar att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och att 2016 stod psykisk ohälsa för 44 % av all sjukskrivning. Vidare är det mycket svårare att komma åter i arbete vid sjukskrivning för psykisk ohälsa, jämfört med sjukskrivning för hjärt-, kärl- och tumörsjukdomar15.

Samhället skulle tjäna på att behandla patienter med hyperhidros, inte bara av rättviseskäl och humanitet, utan också av ekonomiska skäl. Människor med psykisk ohälsa uppnår inte sitt "bästa jag" i varken arbetsliv eller socialt. Studierna som tidigare nämnts visar att psykisk ohälsa kan förhindras av adekvat behandling av patienter med hyperhidros.

Källhänvisning

 1. Botulinum A toxin improves life quality in severe primary focal hyperhidrosis. Swartling C, Naver H, Lindberg M.Swartling C, et al. Eur J Neurol. 2001 May;8(3):247-52. doi: 10.1046/j.1468-1331.2001.00207.x.Eur J Neurol. 2001. PMID: 11328333
 2. Hyperhidrosis–the "silent" handicap. Swartling C, Brismar K, Aquilonius SM, Naver H, Rystedt A, Rosell K.Swartling C, et al. Lakartidningen. 2011 Nov 23-29;108(47):2428-32.
 3. In hyperhidrosis quality of life is even worse than in acne, eczema, or psoriasis. A comparison of Skindex-16 and Dermatology Life Quality Index (DLQI). Kjeldstrup Kristensen J, Grejsen D, Swartling C, Bygum A.Kjeldstrup Kristensen J, et al. Int J Dermatol. 2020 Sep 2. doi: 10.1111/ijd.15164. Online ahead of print
 4. Hyperhidrosis Substantially Reduces Quality of Life in Children: A Retrospective Study Describing Symptoms, Consequences and Treatment with Botulinum Toxin. Mirkovic SE, Rystedt A, Balling M, Swartling C.Mirkovic SE, et al. Acta Derm Venereol. 2018 Jan 12;98(1):103-107. doi: 10.2340/00015555-2755.
 5. Recognition, diagnosis, and treatment of primary focal hyperhidrosis. John Hornberger 1 , Kevin Grimes, Markus Naumann, Dee Anna Glaser, Nicholas J Lowe, Hans Naver, Samuel Ahn, Lewis P Stolman, Multi-Specialty Working Group on the Recognition, Diagnosis, and Treatment of Primary Focal Hyperhidrosis. J Am Acad Dermatol . 2004 Aug;51(2):274-86. doi: 10.1016/j.jaad.2003.12.029.
 6. Association of Primary Hyperhidrosis with Depression and Anxiety: A Systematic Review. Kristensen JK, Vestergaard DG, Swartling C, Bygum A.Kristensen JK, et al. Acta Derm Venereol. 2020 Jan 30;100(1):adv00044. doi: 10.2340/00015555-3393.
 7. In hyperhidrosis quality of life is even worse than in acne, eczema, or psoriasis. A comparison of Skindex-16 and Dermatology Life Quality Index (DLQI). Kjeldstrup Kristensen J, Grejsen D, Swartling C, Bygum A.Kjeldstrup Kristensen J, et al. Int J Dermatol. 2020 Sep 2. doi: 10.1111/ijd.15164. Online ahead of print
 8. The prevalence of anxiety and depression in patients with or without hyperhidrosis (HH) Rayeheh Bahar 1 , Pingyu Zhou 2 , Yudan Liu 2 , Yuanshen Huang 1 , Arlie Phillips 1 , Tim K Lee 1 , Mingwan Su 1 , Sen Yang 3 , Sunil Kalia 1 , Xuejun Zhang 3 , Youwen Zhou 4 . JAAD. 2016 Dec;75(6):1126-1133.
 9. Evaluation of anxiety and depression prevalence in patients with primary severe hyperhidrosis. Braganza GMG, Lima SO, Pinto Neto AF, Margues LM, de Melo EV, Reis FP. Ann Bras Dermatol. 2014; 89: 230-235
 10. Elevated social stress levels and depressive symptoms in primary hyperhidrosis. Gross KM, Schote AB, Schneider KK, Schulz A, Meyer J.Gross KM, et al. PLoS One. 2014 Mar 19;9(3):e92412. doi: 10.1371/journal.pone.0092412. eCollection 2014.PLoS One. 2014. PMID: 24647796
 11. The psychiatric facet of hyperhidrosis: demographics, disability, quality of life, and associated psychopathology. Larissa Da R Lessa 1 , Flavio B Luz, Rebeca M De Rezende, Sandra M Durães, Ben J Harrison, Gabriela B De Menezes, Leonardo F Fontenelle. J Psychiatr Pract, 2014 Jul;20(4):316-23. doi: 10.1097/01.pra.0000452570.69578.31.
 12. Endoscopic thoracic sympathectomy for primary focal hyperhidrosis: impact on psycho-social symptomatology and psychotropic medication use. Li DC, Hulbert A, Waldbaum B, Ober C, Hooker CM, Huang P, Molena D, Yang SC, Ito T, Perry-Parrish C, Brock MV.Li DC, et al. Eur J Cardiothorac Surg. 2018 Nov 1;54(5):904-911. doi: 10.1093/ejcts/ezy211.Eur J Cardiothorac Surg. 2018. PMID: 29860276
 13. Relationship between depression scores and degree of skin perspiration: A novel cross-sectional study. Daniel López-López 1 , Ricardo Becerro-de-Bengoa-Vallejo 2 , Marta Elena Losa-Iglesias 3 , David Rodríguez-Sanz 2 4 , Patricia Palomo-López 5 , César Calvo-Lobo 6.Int Wound J. 2019 Feb;16(1):139-143. doi: 10.1111/iwj.13004. Epub 2018 Sep 24.
 14. Psychosocial aspects of patients with focal hyperhidrosis. Marked reduction of social phobia, anxiety and depression and increased quality of life after treatment with botulinum toxin A. Weber A, Heger S, Sinkgraven R, Heckmann M, Elsner P, Rzany B.Weber A, et al. Br J Dermatol. 2005 Feb;152(2):342-5. doi: 10.1111/j.1365-2133.2004.06334.x.Br J Dermatol. 2005. PMID: 15727649
 15. Anxiety and Depression in Primary Hyperhidrosis: An Observational Study of 95 Consecutive Swedish Outpatients. Kristensen JK, Möller S, Vestergaard DG, Horsten HH, Swartling C, Bygum A.Kristensen JK, et al. Acta Derm Venereol. 2020 Aug 18;100(15):adv00240. doi: 10.2340/00015555-3598.Acta Derm Venereol. 2020. PMID: 32725249
 16. https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm
  /connect/d57be02c-46dc-4079-b68d-760739441f11/korta-analyser-2017-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=