Svettmottagningens logga

Vanliga frågor

Många har frågor och funderingar kring orsaker och behandling av hyperhidros, så vi har samlat de vanligaste här nedan

Om din fråga inte finns med här så kan du kontakta oss så försöker vi svara på din fråga!

Bokning av tid

east

Behandlingar

Orsaker till Hyperhidros

Behandling av Hyperhidros

Inför en behandling

Efter behandling

Övriga frågor om svett

Jag vill boka tid på Svettmottagningen, hur gör jag?

För att boka en tid hos oss ringer du vår bokning på 08-402 09 00 eller bokar online här på vår hemsida. Vi tar inte emot bokningar via e-post.

Behöver man remiss för att komma till er?

Nej, det krävs ingen remiss för att boka ett besök hos oss.

Har ni avtal med landstinget?

Nej. Vi är en privat vårdgivare och har inget avtal med landstinget.

Är det farligt att svettas?

Nej, det är inte farligt. Visst kan man halka och slå sig vid blöta fötter, eller att förfrysa sina händer vid många minusgrader samtidigt som händerna är blöta. Hyperhidros kan försämra eksem, svamp och andra hudsjukdomar. Hyperhidros kan vara ett fysiskt handikapp, men framförallt ett psykosocialt stigma.

Är det normalt att svettas när man sover?

Nej, normalt svettas vi inte på natten. Det beror på att vårt flight-and-flight-system (sympatikus) är nedsläckt under sömn. Samtidigt finns orsaker till att vi svettas på natten, att sympatikus "vaknar" och signalerar till svettkörtlarna. Mardrömmar, smärta, fragmenterad sömn som vid sömnapné är orsaker till nattliga svettningar.

Varför svettas jag och fryser om vartannat?

Svett kyler kroppen, att kallsvettas är ett uttryck. Många patienter med hyperhidros talar om att det är något fel på deras "termostat". Termostaten heter på latin hypothalamus, stor som en ärta, väger 4 gram, och är viktig vid temperaturreglerimg. Vissa människor har en allt för "känslig" termostat som leder till både svettning och köldkänsla.

Vilken ålder börjar man svettas?

Redan bebisar svettas. Det är viktigt att svettas i alla åldrar för att få bra grepp i händer och fötter samt för temperaturreglering.

Varför svettas man mer när man blir äldre?

10 % av alla kvinnor svettas onormalt mycket vid 70 års ålder. Hur det ser ut för män i samma i samma ålder är oklart. Samtidigt indikerar studier att nästan 5 % svettas besvärande mycket. Många äldre svettas mycket från huvudet, ibland i kombination med bröst och rygg. Det är ett stort odiagnostiserat handikapp, där många kvinnor går med felaktig diagnos, nämligen hyperhidros orsakat av klimakteriet. Många kvinnor erhåller östrogen som tabletter eller som plåster, utan att ha effekt mot sin uttalade svettning, vilket vi kallar hyperhidros.

Bokning av tid

Jag vill boka tid på svettmottagningen, hur gör jag?

För att boka en tid hos oss ringer du vår bokning på 08-402 09 00 eller bokar online här på vår hemsida. Vi tar inte emot bokningar via e-post.

Behöver man remiss för att komma till er?

Nej, det krävs ingen remiss för att boka ett besök hos oss.

Har ni avtal med landstinget?

Nej. Vi är en privat vårdgivare och har inget avtal med landstinget.

Behandlingar

Vad är skillnaden mellan botulinumtoxin och Botox?

Botulinumtoxin finns i olika typer, namngivet A-G. Botox är ett av flera botulinumtoxin typ A som används framför allt vid svettbehandling av små områden som t ex armhålor. Vi använder också botulinumtoxin typ B, som ibland felaktigt kallas Botox B, vid svettbehandling av stora områden. Botox är alltså ett produktnamn av flera som innehåller botulinumtoxin. Botulinumtoxin av typerna C, D, E, F och G finns ännu inte tillgängligt som läkemedel vid svettbehandling eller vid andra sjukdomar.

Vilka biverkningar kan man förvänta sig vid behandling av Botox?

Biverkningar av botulinumtoxin är oftast lokala och alltid övergående. D.v.s, om man t ex behandlar svett i pannan kan man bli rynkfri och få svårt att höja ögonbrynen i ett par veckor, eller vid behandling av händer kan man få en övergående muskelsvaghet i tumgreppet som medför att ett hårt sittande lock kan vara svårt att få upp. Ökad svettning på andra ställen på kroppen kan uppträda och sitta i ett par veckor. Generella biverkningar som trötthet, lättare inkontinens, muskelsvaghet, ögon- och muntorrhet är ovanliga och också övergående. Vanligtvis får man inga biverkningar alls.

Orsaker till Hyperhidros

Är Hyperhidros ärftligt?

Primär hyperhidros är ett ärftligt betingat handikapp som drabbar cirka 3 % av befolkningen och som innebär överdriven svettning utan bakomliggande orsak. Läs mer om detta här...

Vilka sjukdomar gör att man svettas mycket?

Nattliga svettningar kan bero på sjunkande könshormoner (klimakteriet), struma, allt som stör sömnen, som sömnapné, smärtor, mardrömmar, vissa mediciner. Cancer kan ge nattliga svettningar, men är sällan det första symtomet på cancer. Infektioner kan ge svettningar men orsaken är ju oftast uppenbar. Ökad svettningar dagtid kan vara en medicinbiverkan som t ex medicin mot depression, ADHD, morfinpreparat mm. Ökad mängd könshormon som vid pubertet kan sätta igång hyperhidros, men också minskad mängd som vid klimakteriet. Även förändrad ämnesomsättning som vid struma kan ge ökade svettningar.
Att slutas svettas på ett område p g a sjukdom kan ge ökade kompensatoriska svettningar på ett annat: det kan t ex vara långvarig diabetes med neuropatier (nervskador) med dålig känsel i fötterna/benen som leder till hyperhidros från huvudet och bålen. Om ökad svettning kommer plötsligt, från ingenstans till ett stort problem på bara 2-3 månader bör cancer uteslutas. Oftast lätt att utesluta.
Kom ihåg att den vanligaste orsaken till både nattliga svettningar och hyperhidros dagtid är den primära, ärftliga formen.
Stress, värme och ansträngning är stimuli, inte orsak till hyperhidros. Försämrande faktorer ja!, men inte orsak.

Vilka läkemedel kan ge svettningar?

Mediciner som påverkar hjärnan ska misstänkas, mediciner mot depression eller ADHD. Demensmedicin som stimulerar minnet, stimulerar tyvärr också svettkörtlarna. Anti-svett-medicin som Ditropan (Oxybutynin) funkar tvärtom: bra mot svettningar men dåligt för minnet.
Ökade könshormon som testosteroninjektioner, eller minskat könshormon som anti-östrogen vid bröstcancer, kan ge hyperhidros.
Fler mediciner kan ge ökade svettningar, googla, kolla FASS och se om andra har rapporterat biverkningen, "svettningar".

Behandling av Hyperhidros

Behandlar ni med Botox?

Vi använder inte Botox vid svettbehandling utan andra typer av botulinumtoxin. Botox tillhör ett s k botulinumtoxin typ A och vi använder andra liknande toxin vid svettbehandling. Det är speciellt bra att använda vid små väldefinierade områden som händer, armhålor, ljumskar eller fötter. Ett toxin som ibland kallas Botox B, men egentligen är ett botulinumtoxin typ B, fungerar utmärkt vid svettbehandling av stora områden som rygg, bröst och huvud. Vi brukar efter en konsultation på Svettmottagningen, individualisera svettbehandlingen med olika botulinumtoxin och eventuellt tabletter.

Vad är skillnaden mellan botulinumtoxin och Botox?

Botulinumtoxin finns i olika typer, namngivet A-G. Botox är ett av flera botulinumtoxin typ A som används framför allt vid svettbehandling av små områden som t ex armhålor. Vi använder också botulinumtoxin typ B, som ibland felaktigt kallas Botox B, vid svettbehandling av stora områden. Botox är alltså ett produktnamn av flera som innehåller botulinumtoxin. Botulinumtoxin av typerna C, D, E, F och G finns ännu inte tillgängligt som läkemedel vid svettbehandling eller vid andra sjukdomar.

Jag har hört att Botox är ett nervgift. Förstörs nerverna om man får upprepade behandlingar med detta gift?

Nej, botulinumtoxin förstör inte nerver. Däremot förhindrar toxinet nerven att signalera till svettkörteln under en period. Det är under denna tid som man blir torr efter behandlingen. Däremot återkommer besvären eftersom de små nervändslutet där Botox verkar, alltid reparerar sig och återfår sin funktion.

Jag har hört att man kan ta kosttillskott som innehåller natrium, kalium, magnesium och zink för att få bukt med sina svettproblem, stämmer det?

Det finns många sådana preparat som du beskriver på marknaden. De är i regel dyra, och oftast i innehåller de helt enkelt så kallade elektrolyter som är normalt förekommande i kroppen, till exempel natrium, kalium, magnesium och zink. Att ge ett extra tillskott av dessa elektrolyter har ingen inverkan på dina svettningar. Sedan finns den s k placeboeffekten som kan ge en tillfällig hjälp för vissa. Det är alltid bäst att rådfråga läkare eller apotekspersonal innan man lägger dyra pengar på kosttillskott.

Jag är 22 år från Göteborg och lider av fotsvett. Min husläkare rekommenderade Absolut torr men det funkar inte. Vart ska jag söka för att få hjälp med mina besvär?

Jag tycker att du i första hand ska ta kontakt med hudkliniken på Sahlgrenska för att få information om hur du ska gå tillväga. Du kan även kontakta oss på Svettmottagningen, det kostar 350 kr för ett bedömningsbesök och du behöver ingen remiss.

Jag vill ha hjälp med Botox! Samtidigt är jag livrädd för sprutor! Kan man sövas för att slippa känna sprutorna?

Vi är vana att behandla barn och vuxna som är spruträdda. En del patienter som kommer till Svettmottagningen kommer över sin rädsla för sprutor, eftersom de blir vana, ja nästan som immuna. Och det är bra att komma över sin rädsla eftersom bedövning hos tandläkare eller vaccinationer m m alltid kommer att vara en del av livet. Vi erbjuder naturligtvis bedövning av olika slag beroende på vilket område som ska behandlas. Ja vi kan erbjuda sövning.

Kan man genomgå en behandling om man är gravid?

Nej, tyvärr inte! Av misstag har en del gravida fått behandling med botulinumtoxin. Det har inte medfört en ökad risk för missbildningar eller missfall. Samtidigt vet vi för lite om risker under graviditet tillika amning. Därför skall Botox och andra botulinumtoxin än så länge inte ges under graviditet eller amning.

Jag ammar och samtidigt önskar jag snarast få behandling mot handikappande armsvett. Är det möjligt?

Vi behandlar inte gravida eller ammande kvinnor eftersom vi följer de rekommendationer som finns skrivna i den så kallade FASS-texten.

Jag är 18 år och svettas jättemycket från mina armhålor. Jag känner mig ofräsch och vill ha hjälp. Samtidigt är jag väldigt rädd för att spruta in nervgiftet Botox i kroppen. Hur ska jag göra?

Den känslan som du beskriver är inte helt ovanlig hos patienter med hyperhidros. Botulinumtoxin förstör inte nerver utan förhindrar nervsignalen (signalsubstansen) att komma fram till svettkörteln under 3-12 månader. Toxinet som är ett protein bryts ned och utsöndras via njurarna. Egentligen har botulinumtoxin få biverkningar och de är dessutom övergående. Som patient är det viktigt att väga behandlingens fördelar mot dess nackdelar. Om fördelarna väger över så är tiden mogen för ett behandlingsförsök.

Jag är musiker och är rädd för muskelpåverkningar vid behandling av min handsvett. Samtidigt är det svårt att spela mitt instrument när jag är svettig. Hur ska jag göra?

Det finns två biverkningar vid behandling av handsvett som möjligtvis skulle kunna påverka ditt spelande, dels en övergående muskelsvaghet i pincettgreppet, dels övergående torrhet som kan medföra sämre grepp. Dessa biverkningar går över efter ett par veckor. Samtidigt är chansen stor att du som musiker kommer kunna hantera ditt instrument bättre med torra händer. Jag skulle föreslå ett behandlingsförsök med botulinumtoxin när du inte har någon viktig spelning inplanerad närmaste veckorna efter behandlingen.

Inför behandling

Jag har tidigare fått behandling privat för armsvett och jag fick betala 3000kr + för medicinen. Hur mycket kostar det att komma till er mottagning på Hammarby Fabriksväg 23?

Det kostar 350 kr för att få bedömning. Normalt så får man boka en ny tid för behandlingen och då kostar det besöket 2 300 kr. Kostnad för medicinen tillkommer. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Är Svettmottagningen på Hammarby Fabriksväg 23 samma mottagning som tidigare varit på Warfvinges väg 35 på Kungsholmen?

Ja, det stämmer. Vår klinik har flyttat och ligger nu på Hammarby Fabriksväg 23 i Hammarby Sjöstad. Tidigare låg Svettmottagningen på Warfvinges väg 35. Det är doktor Carl Swartling med personal som arbetar på mottagningen. Närmaste tunnelbana är Gullmarsplan. Hållplats Mårtensdal är närmast för buss 74 och Tvärbanan. Vi har också samma telefonnummer som tidigare 08-40 20 900.

Efter behandling

Jag undrar vilka biverkningar som man kan förvänta sig vid behandling av Botox?

Biverkningar av botulinumtoxin är oftast lokala och alltid övergående. D v s, om man t ex behandlar svett i pannan kan man bli rynkfri och få svårt att höja ögonbrynen i ett par veckor, eller vid behandling av händer kan man få en övergående muskelsvaghet i tumgreppet som medför att ett hårt sittande lock kan vara svårt att få upp. Ökad svettning på andra ställen på kroppen kan uppträda och sitta i ett par veckor. Generella biverkningar som trötthet, lättare inkontinens, muskelsvaghet, ögon- och muntorrhet är ovanliga och också övergående. Vanligtvis får man inga biverkningar alls.

Svettas man mer på andra ställen när man får Botox?

Vanligtvis svettas man inte kompensatoriskt på andra delar av kroppen efter behandling med botulinumtoxin. Men om det händer så är biverkan oftast mild och övergående. Ibland kan det faktiskt bli tvärtemot, d v s patienten svettas mindre på andra delar på kroppen.

Måste inte svetten ut någonstans efter behandling med Botox?

Nej, svetten måste inte ”komma ut”. Svettkörteln är inte ett reningsverk såsom levern och njuren. Svettens funktion är istället, dels att vara ett kylsystem, dels att ge god greppfunktion i händer och fötter. Vid behandling med Botox påverkas varken kroppens kylsystem eller kroppens reningsfunktioner.

Övriga frågor som svett

Är det farligt att svettas?

Nej, det är inte farligt. Visst kan man halka och slå sig vid blöta fötter, eller att förfrysa sina händer vid många minusgrader samtidigt som händerna är blöta. Hyperhidros kan försämra eksem, svamp och andra hudsjukdomar. Hyperhidros kan vara ett fysiskt handikapp, men framförallt ett psykosocialt stigma.

Är det normalt att svettas när man sover?

Nej, normalt svettas vi inte på natten. Det beror på att vårt flight-and-flight-system (sympatikus) är nedsläckt under sömn. Samtidigt finns orsaker till att vi svettas på natten, att sympatikus "vaknar" och signalerar till svettkörtlarna. Mardrömmar, smärta, fragmenterad sömn som vid sömnapné är orsaker till nattliga svettningar.

Varför svettas jag och fryser om vartannat?

Svett kyler kroppen, att kallsvettas är ett uttryck. Många patienter med hyperhidros talar om att det är något fel på deras "termostat". Termostaten heter på latin hypothalamus, stor som en ärta, väger 4 gram, och är viktig vid temperaturreglerimg. Vissa människor har en allt för "känslig" termostat som leder till både svettning och köldkänsla.

Vilken ålder börjar man svettas?

Redan bebisar svettas. Det är viktigt att svettas i alla åldrar för att få bra grepp i händer och fötter samt för temperaturreglering.

Varför svettas man mer när man blir äldre?

10 % av alla kvinnor svettas onormalt mycket vid 70 års ålder. Hur det ser ut för män i samma i samma ålder är oklart. Samtidigt indikerar studier att nästan 5 % svettas besvärande mycket. Många äldre svettas mycket från huvudet, ibland i kombination med bröst och rygg. Det är ett stort odiagnostiserat handikapp, där många kvinnor går med felaktig diagnos, nämligen hyperhidros orsakat av klimakteriet. Många kvinnor erhåller östrogen som tabletter eller som plåster, utan att ha effekt mot sin uttalade svettning, vilket vi kallar hyperhidros.