Svettmottagningens logga

Skammen


Köpenhamn 2014

Försöker förstå den bottenlösa skam som de flesta med hyperhidros känner.

Kanske finns svaret i människans oändligt långa resa på jorden och det vi kallar evolutionen. 

Då för 20.000 år sedan mördade homo sapiens 15 % av sina egna i flocken; svaga, konkurrenter och oliktänkande. När jägarsamhället övergick till det bofasta, ökade morden till 20 % av alla dödsfall. Ensam var inte stark, utan alla behövde tillhöra flocken för att överleva. Att vara svag, eller visa tecken på svaghet ökade risken för att mördas eller stötas ut i en oviss ensamhet. 

Lögndetektorn 

Att svettas är förknippat med lögn. Lögndetektorn mäter svettresponsen när du talar osanning. Att svettas i fel kontext är associerat till negativa ord som lögn, osäker, nervös, sjuk.

Att svettas från ansiktet kan tolkas som att personen talar osanning (läs om Åsa i ”Evidens när det passar”).

Att hälsa med blöt hand kan tolkas som att ”personen är nervös”.

Att svettas från fötter med illalukt kan tolkas som att ”personen inte sköter sin hygien”.

Att svettas från hela kroppen kan tolkas som att personen är ”sjuk, otränad eller tjock”.

Rädslan att bli bortvald, att hamna utanför, är en fråga om överlevnad. Idag mördar vi inte de annorlunda, men vi mobbar och förpassar dem neråt i hierarkin. Hyperhidros är associerat till ökad förekomst av social fobi, ångestsyndrom som efterhand utvecklas till hopplöshet och depression.

Lena finns men heter något annat.

Carl SwartlingSe fler liknande inlägg

Drömmar

Lort-Sverige

2024