Svettmottagningens logga

2024


Kampen fortsätter. Alla i hela Sverige som har dagliga besvär kan få gratis hjälp, fr o m mars i år, vid behandling av händer och armhålor med botulinumtoxin i Norrköping. Inga köer. Behandling efter behov.

Ni som står i årslånga köer, ni som inte får adekvat bedövning, ni som inte får botulinumtoxin typ B, ni som känner er dåligt behandlade: NU ÄR DET ÖVER! Välkomna till Norrköping. Ring Svettmottagningen om du behöver hjälp.

Många som svettas från andra kroppslokaler; ansikte/hårbotten, fötter, ljumskar/rumpa, bröst/rygg, har fått MERKOSTNADSERSÄTTNING från Försäkringskassan. Sedan maj 2023 är det stopp! SSDV (hudprofessionen) skriver att endast händer och armhålor kan behandlas med botulinumtoxin. Alla andra ska ta tabletter som också påverkar minnet negativt. Jag och Svettmottagningen har skrivit ett inlägg till SSDV, eller rättare sagt flera och sakligt protesterat. I år kommer SSDV skriva om riktlinjerna och då är det viktigt att du skriver din historia adresserad till SSDV (info@ssdv.se). Droppen urholkar stenen. Din röst förändrar vården.

Innan min pension hoppas jag att vi på Svettmottagningen har tagit fram en helt ny medicin mot Hyperhidros – SI-RNA. Vi arbetar hårt för att medicinen ska bli verklighet. Just nu planeras djurförsök. Test på oss själva har visat en fantastisk effekt, 80 % svettreduktion jämfört med placebo. Svettmottagningen har ett världspatent och min förhoppning är att ni alla ska bli hjälpta i framtiden av vårt SI-RNA.

2024 är ett viktigt år för patienter med Hyperhidros. Gör din röst hörd! (info@ssdv.se)”

 

Carl Swartling Se fler liknande inlägg

Drömmar

Lort-Sverige

Massmedia