Svettmottagningens logga

Behandlingar

Oavsett dina svettproblem, så hjälper vi dig!

Vi anpassar bedövning och behandling efter dina behov

Vilken typ av bedövning som ska användas beror dels på individen, dels vilket/vilka områden på kroppen som ska behandlas. "Smärttröskeln är individuell och därför måste vi anpassa bedövningen efter individen", berättar Carl Swartling. För alla som är oroliga och önskar, ges lugnande medicin, innan bedövning och behandling. På Svettmottagningen ges ytanestesi, ledningsanestesi, intravenös regional anestesi, intravenös anestesi (morfin/propofol) och vid behov narkos; allt efter patientens behov. "Erfaren anestesiolog kommer ca 2 ggr per månad för narkos, då patienten får sova under behandlingen", informerar Carl Swartling.

En flaska av läkemedlet Dysport

Botulinumtoxin typ A (Dysport, Botox, Xeomin)

A-toxinet ger god effekt hos de flesta efter 2-3 dagar, med max-effekt efter 3 veckor. Lokal muskelsvaghet gör att det är olämpligt att använda i ansiktet vid hyperhidros eller vid tumbasen vid behandling av händer. A-toxinet passar inte vid behandling av stora eller fler kroppslokaler, t ex bålen, eller händer-fötter-armhålor.

En förpackning av läkemedlet Rimabutolinumtoxin

Botulinumtoxin typ B (Neurobloc, Myobloc)

B-toxinet har mycket liten effekt på muskler och passar därför utmärkt vid behandling av ansiktet med många små underliggande muskler, tillika tumbasen för att slippa försvagade ”nypor”. Även stora kroppsytor kan behandlas utan risk för försvagad muskulatur. Vår mottagning har forskat och publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar om botulinumtoxin typ A och B.

Behandlingsmaskinen miraDry

MiraDry

Med mikrovågor hettas armhålans underhudsfett upp till knappt 70 grader Celsius under 10-15 sekunder. Detta sker efter lokalbedövning. Många svettkörtlar förstörs och effekten är långvarig, kanske livslång, hos 50 % efter en behandling, 70-80 % efter två. De flesta biverkningar går över inom veckor, till månader, men det finns också sällsynta långvariga skador, såsom nervpåverkan med utstrålning i armen.

Är du intresserad av att läsa mer om de läkemedel som vi använder?

Läs mer