Om du inte har remiss

Det spelar ingen roll vilket landsting du är skriven i, alla kan boka tid på Svettmottagningen i Stockholm. Du behöver inte någon remiss för det.
Vid bedömningsbesök så tillämpar vi Stockholms läns landstings prislista oavsett vilket landsting du är skriven i, vilket innebär att ett bedömningsbesök utan remiss hos läkare kostar 350 kr, 150 kr med remiss och 0 kr om du är under 18 år eller har frikort.

Kontakta oss om du vill veta mer.