Remittera till Svettmottagningen

Vi tar emot patienter från alla landsting och från och med 2012-01-01 behövs ej remiss, men remiss ger patienten en lägre avgift.
Vi tillämpar Stockholms läns landstings taxa vid bedömningsbesök vilket innebär att patientavgiften är 350 kr utan remiss och 150 kr om man har remiss (0 kr för personer under 18 år eller om man har frikort).

Remissen skickas till:

Svettmottagningen Hidroskliniken
Hammarby fabriksväg 23, 4 tr
120 30 Stockholm

Vid behandlingsbesök tillämpas följande taxa.