Remittera till Svettmottagningen

Vi tar emot patienter från alla landsting och från och med 2012-01-01 behövs ej remiss, men remiss ger patienten en lägre avgift.
Vi tillämpar Stockholms läns landstings taxa vid bedömningsbesök vilket innebär att patientavgiften är 350 kr utan remiss och 150 kr om man har remiss (0 kr för personer under 18 år eller om man har frikort).

Remissen skickas till:

Svettmottagningen Hidroskliniken
Warfvinges väg 35
112 51 Stockholm

Vid behandlingsbesök tillämpas följande taxa men kostnadsfri behandling kan erbjudas vid vår systerklinik i Köpenhamn.

Remiss till utlandsbehandling

Patienter med Hyperhidros kan remitteras till behandling vid våra systerkliniker utomlands.

Tack vare EU-regler så kostar det inget för patienten. Det kostar inte heller något för remitterande enhet eller för landstinget utan Försäkringskassan står för kostnaden. Patienten kan i särskilt ömmande fall, ansöka om ett bidrag till resekostnaden hos oss. Det föreligger dock ingen garanti för att ansökan beviljas.

Vid våra utlandskliniker behandlas hyperhidros med botulinumtoxin bland annat på följande delar av kroppen: armhålor, händer, fötter, ansikte, huvud, bröst, rygg, ljumskar, glutealt och såväl enstaka av dessa som olika kombinationer. Även utbredd svettning behandlas. Vi behandlar också sekundär hyperhidros som t.ex. Freys syndrom, kompensatorisk hyperhidros efter sympatektomi eller eccrint naevus med botulinumtoxin.

För att bli aktuell för Hyperhidrosbehandling utomlands så ska patienten

a) Om det gäller händer eller armhåler ha prövat aluminiumklorid (Absolut torr) utan tillfredsställande effekt eller med intolerabla biverkningar

b) Bedömas ha hyperhidros HDSS grad 3 eller 4

Hyperhidrosis Disease Severity Scale (HDSS):

1. Svettningarna är inte besvärande och begränsar inte dagliga aktiviteter

2. Svettningarna kan tolereras, men begränsar ibland dagliga aktiviteter

3. Svettningarna kan knappt tolereras och begränsar ofta dagliga aktiviteter

4. Svettningarna är intolerabla och begränsar konstant dagliga aktiviteter

c) inte vara, gravid, ammande eller ha någon neuromuskulär sjukdom

 

Remissen för utlandbehandling ska innehålla uppgift om

a)      vilken eller vilka kroppsdelar som besvären gäller

b)      hur sjukdomen påverkar arbete, socialt liv mm

c)      bedömd HDSS-grad

d)     vilken behandling som tidigare har prövats och effekt av denna

samt

e)     innehålla en journalkopia från mottagningsbesöket

 

Remissen ställs till:

Utlandsbehandling 
Hidros Denmark c/o Svettmottagningen
Warfvinges väg 35
112 51 Stockholm