Svettmottagningens logga

Smärta


Alla har vi tagit ett blodprov från fingret, ett nålstick och sedan samlas blodet upp i en pipett för vidare analyser. Ett stick funkar för de flesta men en del människor tycker att smärtan är obehaglig.

När vi behandlar patienter med hyperhidros från händerna ger vi 100 nålstick i handflata och fingrar, d v s 200 stick i båda händerna.

På patientföreningens hemsida, svettliv.se, görs en inventering av regionernas väntetider. Där går att läsa att kön på Akademiska sjukhuset i Uppsala är 1,5-2 år för behandling av händer med bedövning, och 6 månader utan bedövning (is).

Min reflektion är att patienter med hyperhidros lider så mycket att de hellre tar 200 nålstick i fingrar och handflator utan bedövning än att vara obehandlade. Sedan skräms jag över att svensk sjukvård kan ha olika kö-system för smärtsamma ingrepp: en kö utan bedövning som är “kort”, en kö med bedövning som är oändligt lång.

Anonym patient som givit tillåtelse att visa sin hand efter behandling med botulinumtoxin. Hen har fått bedövning och är nöjd. 

Carl Swartling Se fler liknande inlägg

Massmedia

Brev från en medlem i SSDV

Vinterkläder och Svettning