Svettmottagningens logga

Grafen och SSDV


Kolla grafen! 2009-2011 fick alla i Sverige behandling av hyperhidros med botulinumtoxin, i alla fall om man bemödade sig att komma till Sophiahemmet där Svettmottagningen huserade. Sedan kom SSDV:s riktlinjer. Fungerande behandling skulle ersättas av “demens”-medicinen Ditropan (Oxybutynin). Resultatet ser ni i grafen som visar en ökning från 10.000 uttag av medicinen till 30.000 på ett decennium. 

Högst ansvarig för riktlinjerna, Alexander Shayesteh Afshar skriver: “….att rekommendera ett läkemedel med mindre evidens och mycket fler biverkningar före btx- A hos yngre och äldre personer anser jag vara problematiskt.” 

Det är helt rätt, Alexander och alla andra i SSDV, det ni gjort är mer än problematiskt. Det är djupt oetiskt att låta äldre belasta hjärnan med minneshämmande och barn som får massiva kariesangrepp. Tänk istället på de patienter ni företräder och hjälp dem till ett värdigt liv.

Carl Swartling Se fler liknande inlägg

Drömmar

Lort-Sverige

2024