Svettbehandling (Behandling av hyperhidros)

Vid svettbehandling eller behandling av hyperhidros (uttalad svettning) som det också kallas så injiceras botulinumtoxin i ett rutmönster över det överdrivet svettiga området. Det kan röra sig om stora områden som bröst, rygg och huvud eller mindre som armhålor, ljumskar, händer och fötter. Ibland behandlas ett område, ibland flera vid samma tillfälle. Injektionerna görs med en tunn nål och en droppe ges ytligt i huden på ett flertal ställen.

Vid första mötet med läkare på Svettmottagningen i Stockholm, diskuteras bl a lämplig bedövningsmetod som kan variera från en bedövningskräm (EMLA), till ”tandläkarbedövning” eller ett kort morfinrus. Vid behandling av händer och fötter används en alldeles speciell bedövningsmetod framtagen för behandling av patienter med hyperhidros, nämligen ”manschettmetoden”. Den fungerar utmärkt för de flesta och bedövningen släpper snabbt vilket underlättar snabb återkomst till arbete och studier, mm. Om och vilken bedövning som ska användas före behandling beror på individen och vilket område som ska behandlas.

Botulinumtoxin är en naturprodukt (görs av bakterien Clostridium botulinum) tillika läkemedel som hjälper människor vid olika sjukdomstillstånd.
Botulinumtoxin är en förhållandevis ”snäll” behandling som har få, lokala och övergående biverkningar. Detta beror på att läkemedlet injiceras lokalt i huden och därför mycket sällan sprider sig till övriga kroppen. Läs mer om biverkningar under respektive behandlingsområde.
Effekten av behandlingen kommer efter 2-3 dagar, men ibland dröjer det upp till en vecka. Effekten varar 3-12 månader hos majoriteten.

Avsätt alltid lite extra tid vid behandling. Vid behandling av armhålor 30 minuter, händer/fötter 2 timmar, och övriga behandlingsomården 1,5 timme. Köra bil är olämpligt efter svettbehandling vid bedövning med morfinrus eller ”tandläkarbedövning”, annars går det utmärkt.

Vid första läkarbesöket på kliniken diskuteras utöver svettbehandling med botulinumtoxin också alternativa behandlingar med tabletter, men också en bedömning huruvida svettningarna har en bakomliggande orsak som behöver utredas.