Patientinformation – Att svettas mycket

Människan är skapt med ett stort antal svettkörtlar för att effektivt eliminera överskottsvärme. Dessa körtlar kallas de ekkrina. De ekkrina körtlarna producerar också svett i handflator och fotsulor för att vi ska få bra grepp. Vi vet att patienter som har svårt att svettas dels kan drabbas av värmeslag, dels ha en dålig greppfunktion. Svettkörtlarna på kroppen styrs i huvudsak av vår ”termostat” som kallas hypothalamus och reglerar kroppsvärmen. Svettkörtlarna i handflator och fotsulor styrs i huvudsak av vårt nervsystem som reglerar stress det s k sympatiska nervsystemet, också kallat ”fight and flight”. Alla känner nog till att en del fuktar fingret för att lättare vända blad, eller spottar i nävarna för att få bättre grepp vid t ex dragkamp. Det är alltså mycket viktigt att svettas från händer och fötter för att få bra grepp.

Om Hyperhidros

Hyperhidros = uttalad svettning, och är ett handikapp som drabbar cirka 3 % av befolkningen. Tillståndet tycks vara ärftligt. De som lider av hyperhidros tänker ofta på sina besvär, ofta mer eller mindre varje dag. Mycket tid läggs på att försöka dölja sina svettningar. En del tar med sig extra tröjor eller strumpor till skolan eller jobbet. En del väljer att bara klä sig i vissa färger eller ha dubbla lager för att dölja svettfläckar. Att ta i någon eller att hälsa vid uttalad handsvett kan kännas mycket pinsamt. En del vill ogärna ta av sig skorna för att det luktar eller för risken att sätta fläckar på parketten. Att svettas mycket från ansiktet kan kännas frustrerande när man är på möten, inför presentationer eller vid kontakt med människor. Många som lider av hyperhidros upplever att de blir defensiva och tänker på sig själv, hur man ska dölja sin svett, istället för att kunna fokusera på andra, samtal, uppgifter mm.

Om Behandling

Vid behandling av hyperhidros används i första hand receptfria lösningar av aluminiumklorid som t ex Absolut Torr, Bats eller Stop 24. Om denna behandling är otillräcklig eller ger biverkningar så är botulinumtoxin en potent behandling med effekt 3-12 månader hos de flesta. Eventuella biverkningar av botulinumtoxin är oftast lokala och övergående. Operativa åtgärder övervägs först efter att all annan behandling har prövats. För de som lider av svettning över hela kroppen (generell hyperhidros) kan en kombination av tabletter + botulinumtoxin vara till stor hjälp.