Behandling

Förstahandsvalet vid behandling av fokal hyperhidros är aluminiumklorid som Absolut Torr, Bats eller Stop 24. Vid generell hyperhidros kan tablettbehandling (antikolinergika) prövas.

Andrahandsvalet vid behandling av fokal hyperhidros är botulinumtoxin även om jontofores kan övervägas vid handsvett och fotsvett.

Tredjehandsvalet är tablettbehandling (antikolinergika) och vid axillär hyperhidros kan axillär utrymning övervägas.

Fjärdehandsvalet är sympatektomi och är indicerat vid handsvett.

Att behandla hyperhidros med psykoterapi är både kostsamt och svårt att lyckas med. Visst finns enstaka studier som visar att t ex bio-feedback kan ha effekt men evidensgraden är låg. Många patienter har upplevt det kränkande att remitterats till psykiater för ett tillstånd som är somatiskt och som ofta kan behandlas framgångsrikt med bl a botulinumtoxin. Däremot kan KBT vara ett alternativ för de patienter där inte övrig medicinsk behandling fungerar.