Frågor och svar

Här har du möjlighet att läsa vanliga frågor från läsare som har varit på vår hemsida. Svaren skriver vår medicinskt ansvarige läkare, Carl Swartling och våra medarbetare. Om vi vill lägga ut en fråga på vår hemsida, kommer vi först att fråga om tillåtelse. Som du ser finns inga namn signerade under de frågor som har ställts.För att boka en tid hos oss ringer du vår bokning på 08-402 09 00 eller bokar online här på vår hemsida. Vi gör inga bokningar via e-post.
Nej, det krävs ingen remiss för att boka ett besök hos oss.
Nej. Vi är en privat vårdgivare och har inget avtal med landstinget.
Det kostar 350 kr för att få bedömning. Normalt så får man boka en ny tid för behandlingen och då kostar det besöket 2 300 kr. Kostnad för medicinen tillkommer. Hör av dig till oss så berättar vi mer.
Du lider av hyperhidros (uttalad svettning), ett tillstånd som drabbar ca 3 % av befolkningen. Många som lider av hyperhidros svettas onaturligt mycket från framförallt armhålor, händer och/eller fötter. Andra ställen är ansikte, ljumskar/underliv eller bålen. Du lider av generell hyperhidros, då du svettas från stora delar av kroppen. Det är bra att du har uteslutit orsaker som t ex ökad ämnesomsättning (hyperthyreos) hos din husläkare. När man svettas från stora delar av kroppen brukar ”termostaten” som sitter i hjärnans hypothalamus, reagera alldeles för häftigt på olika signaler som t ex värme. Slutresultatet medför ett ökat antal impulser som skickas från ”termostaten” till kroppens svettkörtlar vilket leder till generell hyperhidros. Detta är inte farligt men påverkar livskvaliteten starkt negativt.
Den känslan som du beskriver är inte helt ovanlig hos patienter med hyperhidros. Botulinumtoxin förstör inte nerver utan förhindrar nervsignalen (signalsubstansen) att komma fram till svettkörteln under 3-12 månader. Toxinet som är ett protein bryts ned och utsöndras via njurarna. Egentligen har botulinumtoxin få biverkningar och de är dessutom övergående. Som patient är det viktigt att väga behandlingens fördelar mot dess nackdelar. Om fördelarna väger över så är tiden mogen för ett behandlingsförsök.
Det finns två biverkningar vid behandling av handsvett som möjligtvis skulle kunna påverka ditt spelande, dels en övergående muskelsvaghet i pincettgreppet, dels övergående torrhet som kan medföra sämre grepp. Dessa biverkningar går över efter ett par veckor. Samtidigt är chansen stor att du som musiker kommer kunna hantera ditt instrument bättre med torra händer. Jag skulle föreslå ett behandlingsförsök med botulinumtoxin när du inte har någon viktig spelning inplanerad närmaste veckorna efter behandlingen.
Biverkningar av botulinumtoxin är oftast lokala och alltid övergående. D v s, om man t ex behandlar svett i pannan kan man bli rynkfri och få svårt att höja ögonbrynen i ett par veckor, eller vid behandling av händer kan man få en övergående muskelsvaghet i tumgreppet som medför att ett hårt sittande lock kan vara svårt att få upp. Ökad svettning på andra ställen på kroppen kan uppträda och sitta i ett par veckor. Generella biverkningar som trötthet, lättare inkontinens, muskelsvaghet, ögon- och muntorrhet är ovanliga och också övergående. Vanligtvis får man inga biverkningar alls.
Nej, tyvärr inte! Av misstag har en del gravida fått behandling med botulinumtoxin. Det har inte medfört en ökad risk för missbildningar eller missfall. Samtidigt vet vi för lite om risker under graviditet tillika amning. Därför skall Botox och andra botulinumtoxin än så länge inte ges under graviditet eller amning.
Vanligtvis svettas man inte kompensatoriskt på andra delar av kroppen efter behandling med botulinumtoxin. Men om det händer så är biverkan oftast mild och övergående. Ibland kan det faktiskt bli tvärtemot, d v s patienten svettas mindre på andra delar på kroppen.
Nej, svetten måste inte ”komma ut”. Svettkörteln är inte ett reningsverk såsom levern och njuren. Svettens funktion är istället, dels att vara ett kylsystem, dels att ge god greppfunktion i händer och fötter. Vid behandling med Botox påverkas varken kroppens kylsystem eller kroppens reningsfunktioner.
Nej, botulinumtoxin förstör inte nerver. Däremot förhindrar toxinet nerven att signalera till svettkörteln under en period. Det är under denna tid som man blir torr efter behandlingen. Däremot återkommer besvären eftersom de små nervändslutet där Botox verkar, alltid reparerar sig och återfår sin funktion.
Vi är vana att behandla barn och vuxna som är spruträdda. En del patienter som kommer till Svettmottagningen kommer över sin rädsla för sprutor, eftersom de blir vana, ja nästan som immuna. Och det är bra att komma över sin rädsla eftersom bedövning hos tandläkare eller vaccinationer m m alltid kommer att vara en del av livet. Vi erbjuder naturligtvis bedövning av olika slag beroende på vilket område som ska behandlas. Ja vi kan erbjuda sövning.
Jag tycker att du i första hand ska ta kontakt med hudkliniken på Sahlgrenska för att få information om hur du ska gå tillväga. Du kan även kontakta oss på Svettmottagningen, det kostar 350 kr för ett bedömningsbesök och du behöver ingen remiss.
Det finns många sådana preparat som du beskriver på marknaden. De är i regel dyra, och oftast i innehåller de helt enkelt så kallade elektrolyter som är normalt förekommande i kroppen, till exempel natrium, kalium, magnesium och zink. Att ge ett extra tillskott av dessa elektrolyter har ingen inverkan på dina svettningar. Sedan finns den s k placeboeffekten som kan ge en tillfällig hjälp för vissa. Det är alltid bäst att rådfråga läkare eller apotekspersonal innan man lägger dyra pengar på kosttillskott.
Vi behandlar inte gravida eller ammande kvinnor eftersom vi följer de rekommendationer som finns skrivna i den så kallade FASS-texten.
Vi använder inte Botox vid svettbehandling utan andra typer av botulinumtoxin. Botox tillhör ett s k botulinumtoxin typ A och vi använder andra liknande toxin vid svettbehandling. Det är speciellt bra att använda vid små väldefinierade områden som händer, armhålor, ljumskar eller fötter. Ett toxin som ibland kallas Botox B, men egentligen är ett botulinumtoxin typ B, fungerar utmärkt vid svettbehandling av stora områden som rygg, bröst och huvud. Vi brukar efter en konsultation på Svettmottagningen, individualisera svettbehandlingen med olika botulinumtoxin och eventuellt tabletter.
Botulinumtoxin finns i olika typer, namngivet A-G. Botox är ett av flera botulinumtoxin typ A som används framför allt vid svettbehandling av små områden som t ex armhålor. Vi använder också botulinumtoxin typ B, som ibland felaktigt kallas Botox B, vid svettbehandling av stora områden. Botox är alltså ett produktnamn av flera som innehåller botulinumtoxin. Botulinumtoxin av typerna C, D, E, F och G finns ännu inte tillgängligt som läkemedel vid svettbehandling eller vid andra sjukdomar.
Ja, det stämmer. Vår klinik har flyttat och ligger nu på Hammarby Fabriksväg 23 i Hammarby Sjöstad. Tidigare låg Svettmottagningen på Warfvinges väg 35. Det är doktor Carl Swartling med personal som arbetar på mottagningen. Närmaste tunnelbana är Gullmarsplan. Hållplats Mårtensdal är närmast för buss 74 och Tvärbanan. Vi har också samma telefonnummer som tidigare 08-40 20 900.