Kostnadsfri EU-vård

För att kunna få EU-vård gäller följande

Liksom tidigare krävs

a) Att svettningarna knappt kan tolereras och ofta begränsar dagliga aktiviteter

b) Att du inte är gravid, ammande eller har någon neuromuskulär sjukdom.

c) Att du om det gäller armhålor, händer eller fötter har prövat aluminiumklorid (Absolut torr) och det inte har fungerat eller har gett biverkningar.

Tillsvidare så behöver man söka förhandsbesked från Försäkringskassan innan man kan få kostnadsfri EU-vård. Vi hjälper dig med ansökan om förhandsbesked. Kontakta oss på 08-40 20 900. Försäkringskassan har enligt lag maximalt 90 dagar på sig av besluta om förhandsbesked. I vissa fall så beviljar Försäkringskassan ett för lågt belopp. Det kan då bli fråga om en viss medfinansiering från din sida.

Reseersättning:

Reseersättning ges inte vid kostnadsfria behandlingar utförda oktober 2014 eller senare.

För övriga behandlingar gäller för att du ska kunna få din ansökan om reseersättning beviljad av oss krävs att Försäkringskassan har beviljat din ansökan om ersättning för utlandsvård med hela beloppet. Försäkringskassan är enligt lag skyldig att fatta beslut så snart som möjligt dock senast inom 90 dagar från ansökningsdatum. För närvarande tar Försäkringskassan avsevärt längre tid än så på sig för att handlägga ansökningarna. Detta är ett klart lagbrott från Försäkringskassans sida. Om du vill veta hur lång tid det tar innan det innan ditt ärende är handlagt eller vill skynda på ditt ärende så kan du ringa till Försäkringskassan på 0771-524524.

Kontakta oss på 08-40 20 900 om du vill veta mer.

Övrigt

Reglerna på denna hemsida är med reservation för felskrivning och reglerna kan ändras på mycket kort varsel vid ändrad tillämpning från Försäkringskassan.