Patientförening

Nu finns det en patientförening för dig med Hyperhidros. Läs mer på www.hyperhidrosforeningen.se.