Nyheter

Uppdaterad information 2017-05-16

Hyperhidrospatienter har rätt till ersättning för behandling av samtliga kroppsdelar

Förvaltningsrätten har kommit fram till att botulinumtoxinbehandling av hyperhidros även i andra kroppsdelar än händer, fötter och armhålor är i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och att patienterna därför har rätt till ersättning för behandlingen när behandlingen har skett i annat EU-land, som till exempel vid vår systerklinik i Köpenhamn. Kontakta oss så berättar vi mer.

Läs mer om beslutet här

2015-06-24

Kammarätten ändrar Försäkringskassans felaktiga beslut och Förvaltningsrättens felaktiga domar

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att ett stort antal patienter som har rest till Danmark för att få behandling mot hyperhidros, extrem svettning, har rätt att få ersättning från Försäkringskassan för hela vårdkostnaden. På grund av att det är så många fall så kommer det dock att ta en viss tid innan alla gamla felaktiga beslut är hanterade av Kammarrätten.

Läs mer om besluten här

2015-03-05

Försäkringskassan backar!

Försäkringskassan har nu äntligen börjat tillämpa patientrörlighetsdirektivet så att man kan få ersättning även för det som inte görs i det egna landstinget. Detta innebär att de flesta nu åter kan få kostnadsfri behandling i Köpenhamn. Vi vill dock att du ska ha ett förhandsbesked så att inte Försäkringskassan kan ändra sig. Du behöver därför ansöka om förhandsbesked och för närvarande tar det ca tre månader att få ett förhandsbesked. Kontakta oss så hjälper vi dig med ansökan om förhandsbesked.

Vad gäller de tidigare behandlingarna så har de ännu inte ändrat sig, men de första fallen kommer att tas upp i Kammarrätten under våren och då förväntar vi oss en ändring även för dessa behandlingar.

2014-10-21

Information avseende Försäkringskassans lagbrott

Den 1 oktober 2013 trädde en ny lag angående EU vård i kraft .Ersättningslagen ger patienter rätt att få ersättning för vård inom EU/EES med samma belopp som vården hade kostat för det allmänna i Sverige och lagen ger även rätt till vård som inte ges i Sverige. Trots att vi har skickat in tydlig information som tydligt visar rätten till ersättning till en kostnad som överstiger kostnaden för utlandsvården förlitar Försäkringskassan sig bara på de felaktiga partsinlagor som landstingen lämnar. Dessa uppgifter är många gånger helt felaktiga och det hade Försäkringskassan upptäckt om de hade gjort en bedömning av det material de har fått. Vi har därför tvingats gå till domstol i ett stort antal fall. Det har dock skett viss rättelse i ett flertal landsting bl a Stockholm och Västra Götaland då de tidigare svaren från landstingen har varit så fel att de själva har upptäckt det. Vi hoppas dock att alla de ändringsbesked som har kommit från landstingen på senare tid gör att både Försäkringskassan och domstolarna gör en mer noggrann analys av all den information om kostnadsbilden i Sverige som Försäkringskassan redan på ett tidigt stadium har fått. Eftersom vård i utlandet så tydligt diskrimineras jämfört med vård inom Sverige är våra advokater helt övertygade om att detta strider mot den nya lagstiftningen.

Vi har förståelse för att Försäkringskassans felaktiga hantering har förorsakat stora problem.

Tillsvidare så kommer vilken vård som du kan få och om du kan få den kostnadsfritt eller inte bero på vilket landsting du är skriven i. Läs nedan vad som gäller för dig. Detta är en diskriminering som är djupt olustig i Sverige år 2014. Den beror på Försäkringskassans hantering och vi räknar med att Försäkringskassans olagliga diskriminering kommer att försvinna när Kammarrätten kommer att ta upp fallen. Detta kan dock dröja en bit in på 2015.