Sophiahemmet

Välkommen till Svettmottagningen!

Angående mediainslag om svettbehandling

Kanske har du lyssnat på det reportage som Sveriges Radio har gjort av svettbehandlingar i Sverige?
Av inslaget framgår att landstingen och Försäkringskassan tyvärr försöker begränsa antalet patienter som ska få behandling mot sjuklig svettning, s k hyperhidros. Därför försöker också landstingen hindra de patienter som söker vård i Köpenhamn att få vården ersatt. Detta trots att domstolarna gång på gång har konstaterat att patienterna har rätt till vården och rätt att få den ersatt fullt ut.

Hyperhidros är ett allvarligt handikapp och det är 300 000 människor i Sverige som lider av sjukdomen varav 100 000 har mycket svår hyperhidros. För många av dem styr sjukdomen deras liv och vardag, inte minst barn och ungdomar riskerar svåra sociala problem som en följd av sin svettning.

Vid våra kliniker behandlar vi alla kroppsdelar, om vi efter en utredning konstaterar att den svettning som patienten har är att anse som sjuklig. Behandlingen är helt enligt internationell vetenskap och beprövad erfarenhet och detta är något som tidigare också har gjorts vid sjukhus i Sverige. I takt med att allt fler patienter har fått kännedom om att de kan få hjälp med denna metod så försöker landstingen av rena besparingsskäl att begränsa möjligheterna att få behandlingen.

Detta har vi inte accepterat. Vi står på patienternas sida. Genom att erbjuda svenska patienter vård vid vår klinik i Köpenhamn, på samma ekonomiska villkor som gäller vid svenska sjukhus, hjälper vi sjuka människor att få vad de har rätt till enligt lag. Detta innebär att patienter med sjuklig svettning kan få kostnadsfri behandling vid vår klinik i Köpenhamn.

Att behandla patienter i Köpenhamn blir heller inte dyrare för landstingen än om de skulle göra motsvarande behandling vid svenska sjukhus. En korrekt jämförelse av kostnaderna för vården visar att vår behandling i Köpenhamn är billigare än vad kostnaden vid landstingssjukhusen i Sverige är.

Svedklinikken i Köpenhamn har blivit en ventil när offentlig sjukvård i Sverige inte har resurser eller intresse att behandla alla som behöver hjälp. Även om Svedklinikken är den ledande kliniken för Svettbehandling i Europa så är det inte vår behandling som är unik, det unika är att vi erbjuder de som är sjuka att faktiskt få den hjälp som de har rätt till. Det är vi stolta över.

Johan Rosengren        Carl Swartling

Vi hjälper patienter som lider av uttalad svettning (hyperhidros). Hyperhidros är en ärftlig sjukdom eller ett handikapp som drabbar cirka 3 % av befolkningen. Svettproblemet kan ibland vara på ett ställe som vid hyperhidros från armhålorna. Ibland kan svettningarna finnas på flera ställen som t ex händer, fötter och armhålor i kombination. I princip kan man svettas från hela kroppen. Vi på Svettmottagningen gör vårt yttersta för att ge hjälp till alla som lider av uttalade svettningar, hyperhidros, vare sig det är svett på ett ställe på kroppen eller svettningar över hela kroppen. Om svettningarna knappt kan tolereras så kan du få kostnadsfri behandling vid våra kliniker i Köpenhamn och Oslo. Läs mer här.

Ett annat behandlingsalternativ som vi utnyttjar när man svettas över hela kroppen är tablettbehandling i kombination med botulinumtoxin.
De som kommer till oss har först provat aluminiumklorid som t ex Absolut Torr. Om denna behandling är otillräcklig för behandling av svettproblemen eller ger biverkningar så finns vi till för Er.

Jag har arbetat med att behandla hyperhidros och hyperhidrosforskning sedan jag började forska på Hyperhidros på Svettmottagningen på Akademiska sjukhuset på 1990-talet, så att jag har lång erfarenhet av svett och svettbehandling. Ni är välkomna att kontakta oss med frågor så ska vi ge Er svar oavsett om det gäller svettbehandling, svettproblem eller något annat relaterat till svett. Vanliga frågor och svar kan Ni redan nu ta del av på vår hemsida.

Åter igen – Välkommen!


Carl Swartling, Svettmottagningen Hidroskliniken